Игри

Информация за страница Провадия

Град Провадия се намира във Варненска област, Североизточна България. Също така изпълнява функциите на административен център на едноименната община. Със своите общо 14 361 жители, след морската ни столица градът е второто по големина населено място в областта. Общината е разположена в източната част на дунавската равнина, точно между Провадийското и Добринското плато. Що се отнася до площта, на която е разположена, тя се равнява на 573.6 кв. км. Южната част на Провадийския пролом се заема от града, като се простира и от двете страни на едноименната река. През 1975 година броят на населението достига до 15 166 души. Това е един изключително добър показател, но най-много хората са били през 2001 година. Тогава местното население е достигало 14 141 души. Сега градът също има достатъчно по брой население, за да бъде считан като един от големите градове в страната. Най-малко са хората през 1946 година, когато са наброявали едва 8729 души.

  15-вековна е историята на Провадия, като съгласно направените археологически проучвания сочат, че в землището на сегашния град има следи от човешка дейност още към пети век преди Христа. Населеното място първоначално е основано като крепост и форпост на Източната римска империя, известна още като Византия. Тя защитава империята от нахлуващите в северна посока многобройни варварски племена. Проват е името, което византийците дават на града. Това буквално се превежда като теснина или проход. Според мненията на други специалисти обаче преводът на града е от старогръцката дума за животното овца. Името Овеч пък градът получава от българите някъде през 11-ти век. Това по всяка вероятност се държи на добре развитото овцевъдство, което е основен поминък на много хора през онези години. Османските завоеватели успяват да превземат крепостта през 1388 година, но преди това доста са се потрудили. Едва след героичната съпротива на българите, войските на турците съумяват да направят пробив и да я направят свое владение. Таш Хисар и Провадия са двете имена, които новите управляващи дават на тази крепост. Близо 3500 души пък наброява местното население по времето, когато страната ни най-накрая успява да се освободи от турското робство. За кратък период от време населеното място е окръжен център в Княжество България.

   От 1881 година обаче населеното място се превръща в околийски град, като причината за това се дължи на направена в областта на административното управление реформа. Източното православие е основната религия, която изповядва в по-голямата си част местното население на Провадия. Св. Благовещение е известен в града православен храм, който има уникална и красива пищна украса. В града всяка Цветница редовно се организират тържества, като именно по това време се провежда и традиционният ежегоден пролетен панаир. Четиривековната мюсюлманска джамия Юсуф бей се издига в центъра на града. Тя е една от най-известните сгради наред и с още две джамии, които представляват своеобразни паметници на културата. Двата обекта обаче имат нужда от реставрация, която със сигурност ще направи състоянието им по-добро от сегашното. Градът е вторият по големина в област Варна, ето защо се счита като едно от важните за Източна България населени места.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker